PRESS

V Mělníku proběhla výsadba 1 000 dřevin proti špatnému ovzduší

Přes 1 000 vysazených stromů a keřů a 8 senzorů monitorujících stav ovzduší. Taková je bilance města Mělník na poli boje proti znečištění ovzduší v uplynulých 11 měsících. Tato opatření byla implementována v rámci projektů Norských fondů na základě získaných dat z měření, které zjišťovalo míru a zdroje znečištění ve městě. Za největšího znečišťovatele byla usvědčena doprava následována lokálními topeništi.

Velký projekt výsadby na Mělníku dokončen!

Získali jsme více než 10 milionů Kč z celkově rozdělovaných 48,9 milionů Kč poskytovaných Norskými fondy. Jsme jedním z pouhých pěti podpořených projektů v celé republice! Náš projekt má za cíl nejen město zkrášlit, ale zejména v dlouhodobějším horizontu pozitivně přispět k absorpci škodlivých látek z ovzduší.

MĚLNÍK SÁZÍ NA KVALITU OVZDUŠÍ

Představitelé města jsou si vědomi, že kvalita ovzduší definuje hodnotu místa, kde žijí. Proto cílevědomě využívají finančních pobídek se zaměřením na zlepšení čistoty ovzduší.

Zelené skvosty Mělníka: Stromy, které oživují městské ulice

Při přípravě na realizaci projektu "Realizace zelených opatření na ochranu kvality ovzduší města Mělník 1. etapa" jsem prošel ulicemi a okolím Mělníka a nemohl jsem si nevšimnout, jak je zde věnována značná pozornost péči o zeleň. Je evidentní, že koncepční rozvoj městské zeleně je výsledkem pečlivé a odborné práce trvající desítky let.

SÁZÍME STROMY PRO DALŠÍ GENERACE

Život v Mělníku nám nabízí mnoho výhod spojených s bydlením v plně vybaveném maloměstě, které je obklopené nádhernou přírodou. Vědomi si toho, že kvalitní bydlení a kompletní občanská vybavenost nejsou jedinými atributy, které naše město poskytuje, vnímáme také zelené ulice a dostatečně velké zelené plochy pro volnočasové aktivity jako neocenitelný přínos.

Přejít nahoru