V Mělníku proběhla výsadba 1 000 dřevin proti špatnému ovzduší

Přes 1 000 vysazených stromů a keřů a 8 senzorů monitorujících stav ovzduší. Taková je bilance města Mělník na poli boje proti znečištění ovzduší v uplynulých 11 měsících. Tato opatření byla implementována v rámci projektů Norských fondů na základě získaných dat z měření, které zjišťovalo míru a zdroje znečištění ve městě. Za největšího znečišťovatele byla usvědčena doprava následována lokálními topeništi.


Výsadba stromů a keřů probíhá ve 14 lokalitách města, které byly vybrány v souladu se zjištěnými daty ve spolupráci s odborníky na ochranu životního prostředí a krajinnými architekty. I přes nepřízeň počasí počátkem roku se zeleň daří sázet včas. „Je až k neuvěření, že se městu Mělník podařilo nejen získat 10milionovou dotaci na výsadbu zeleně ve městě, ale také ji v tak krátkém čase stihnout vysázet,“ dodává k výsadbě zastupitel města Ing. Jan Rohlík.


Mezi vybranými lokalitami najdeme několik ulic, zelených ploch, ale také ochranný plášť lesů. „Nejkrásnější lokalitou je bezesporu park Na Brabčově. Ve kterém jsme díky projektu vysázeli dalších 80 stromů a dokončili jeho koncepci,“ zve do parku Na Brabčově koordinátor projektu Ing. Željko Filipovič a přidává výčet pozitivního dopadu zeleně na život: filtruje škodliviny ze vzduchu, je zdrojem kyslíku, funguje jako přirozená bariéra proti hluku, vytváří mikroklima, pomáhá zadržovat vodu, je domovem celé řady živočichů a v neposlední řadě esteticky obohacuje naše prostředí.


Právě izolační schopnosti zeleně byly hlavním důvodem pro novou výsadbu. Data, ze kterých výběr lokalit pro výsadbu vychází, ukazují překračování imisního limitu pro částice polétavého prachu na Mělnicku. Významný podíl na znečištění ovzduší mají, vedle dopravy, také lokální topeniště. Jako nejzasaženější lokality ve městě byly identifikovány Blata/Rousovice a Mlazice/Pšovka. Díky rozsáhlosti měření bylo město navíc schopné přesně určit čím lidé topí. V obou předchozích oblastech je vedle dřeva a uhlí bohužel topeno také plasty, které do ovzduší dostávají ty nejnebezpečnější látky. Právě v těchto oblastech byla nainstalována síť 8 senzorů a dvou meteostanic, které situaci monitorují 24 hodin denně a data v reálném čase přenášejí do veřejně dostupného portálu www.smartenvi.eu.


Tým z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, pod vedením Jiřího Bílka, data blíže analyzuje a na jejich podkladě připravuje soubor doporučení pro zlepšení ovzduší na Mělnicku. „Už první měření z přelomu roku nám přinesla nepříznivé zprávy. Na všech měřených místech na Mělnicku byl několikanásobně překročen imisní limit částic polétavého prachu, které mohou způsobit řadu zdravotních komplikací. Ty nejmenší částice se skrze dýchací ústrojí dostávají do krve, a skrze ni do celého těla, mají negativní vliv na dýchací a kardiovaskulární systém a jsou také karcinogeny,“ zakončuje Bílek.


Kontakt:
Daniel Glaser, koordinátor projektů
605 339 803
daniel.dot.glaser@gmail.com

Přejít nahoru