AKTUALITY

Říjen 2023

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele zahradnických prací. Začátek výsadby plánujeme na měsíc listopad.

Prosinec 2023

Výběr dodavatele zahradnických prací je ukončen a můžeme se pustit do samotné výsadby. Mohlo by se zdát, že zimní měsíce nejsou vhodnou volbou pro takovéto činnosti, vždyť je známo, že správným obdobím je podzim a jaro. Je tomu však dávno co Ladovo obrázky ukazovaly v těchto měsících krajinu zahalenou sněhem a každá louže a rybník byly po řadu měsíců zamrzlé. Současné mírné počasí dovoluje nejen přípravné práce, jako je hloubení výsadbových jam a příprava výsadbové zeminy, ale v časových úsecích, kdy nemrzne i samotnou výsadbu. Máme zprávy, že výsadbový materiál je zajištěn a nic nebrání se „pořádně opřít do práce“. Přejeme společnosti MARTIN HNILICA s.r.o, která ve výběrovém řízení tuto zakázku získala, mnoho zdaru a těšíme se, až se s vámi budeme moci podělit o první fotky zasazených stromů. Na snímku zleva se nachází Ing. Filipovič Željko, který se za město Mělník stará o zeleň již 20 let a vedle něj Martin Hnilica, majitel dodavatelské firmy.

Leden 2024

Tento zimní měsíc je ideální k přípravě stanovišť pro výsadbu. Jedná se totiž o období vegetačního klidu, a proto jej využíváme k prořezu stávajících dřevin, tak aby byl prostor na jaře připraven pro doplnění nové výsadby. Začínáme v Chloumecké ulici, spojující Mělník s vilovou částí Mělník-Chloumek.

Arboristické práce, připravují lokalitu pro výsadbu 24 stromů dřínu obecného.

V rámci příprav je v nezbytné míře zredukována velikost stávajícího náletového porostu, jako je šípek obecný. Vzniká tak místo pro nové stromy. Tento postup je zvolen s ohledem na zachování biodiverzity v ulici. Součástí prací je i okamžitý úklid a odvoz odstraněného materiálu.

Jedním z cílů tohoto rozsáhlého projektu, je doplnění výsadby stromů podél liniových staveb ulic Kokořínská, Na Průhoně a na zmiňované Chloumecké o více jak 100 stromů. Motivací je posílení izolační a ochranné funkce v tomto otevřeném a nechráněném prostoru rozsáhlých polních celků.

O dalších postupech prací na lokalitách výsadby vás budeme průběžně informovat.

Únor 2024

V rámci projektu nepodceňujeme ani informační kampaň a komunikaci s místními. Tam kde je to třeba, jako jsou úpravy veřejných prostor s přímou návazností na stávající zástavbu, jako je tomu v ulicích Pod Vrchem a Smetanova oslovujeme občany prostřednictvím letákové kampaně přímo do schránek. Obyvatelé těchto ulic byli o záměru obnovy zeleně informováni také v lednovém čísle Mělnické radnice. Cílem této kampaně je sdělit místním plány úprav veřejného prostoru a získat jejich zpětnou vazbu, která je klíčovým prvkem pro vytvoření harmonického společného prostředí.

V ulici Smetanova momentálně dominuje nevyhovující stav zeleně. Mezi komunikací a zástavbou chybí adekvátní izolační a ochranná zeleň, což ovlivňuje komfort tohoto veřejného prostoru. Množství stávající zeleně je zde nedostatečné. Současná kondice zeleně a její druhové složení je nesourodá a nevyhovující. Na mnoha stromech se také „podepsala“ nevhodná péče, resp. způsob seřezávání koruny do nevhodných tvarů. Současná zeleň tak, jak je nepůsobí ani esteticky, ani neplní ekologickou funkci, kterou dobře zvolená a udržovaná zeleň v urbanizovaných částech plní.

V reakci na tento nedostatek proběhne výsadba nových stromů. Původní plán obsahoval 50 kusů břízy bělokoré, ale díky zpětné vazbě od obyvatel této ulice probíhá aktuálně diskuse o vhodnějším řešení, které bude respektovat potřeby a přání místních. Proto jsme naplánovali na 15.2.2024 osobní schůzku. Obyvatele této ulice opět oslovíme prověřenou formou letáčků přímo do schránek. Diskutovat na společném setkání budeme hlavně o volbě vhodné nové dřeviny.

V ulici Pod Vrchem dojde v ostrém svahu oddělujícím domy a příjezdovou cestu ke garážím k důkladné proměně prostředí. Nyní se zde nachází nesourodá směs dřevin, kterou zde vysadili první obyvatelé bytových domů. Jehličnany zde rostoucí jsou, ale bohužel nestabilní a hrozí pádem. Také svými kořeny ničí okolní travnatý prostor, využívaný obyvateli pro trávení volného času. Místo těchto nevhodných dřevin plánujeme vysadit 18 kusů šeříku obecného. Tato navrhovaná proměna nejen kultivuje prostor, ale také poskytuje stabilní oporu svahu. Šeřík obecný se v letních měsících stane zdrojem potřebného stínu a v zimě nebrání průchodu světla, na rozdíl od současné vegetace.

I zde plánujeme na 15.2. 2024 osobní setkání s místními obyvateli.

Věříme, že díky osobnímu setkání a získané zpětné vazbě společně proměníme tato veřejná prostranství, tak aby sloužila současným i budoucím generacím.

Březen 2024

Ulice Kokořínská hlásí vysázeno. Většina výsadby v ulici Na Průhoně je také zrealizována a proběhl i výchovný řez. Popasovat se musíme ještě v jižní části této komunikace s neplánovaným problémem v podobě skalního podloží u několika výsadbových jam. Ulici Chloumeckou již zdobí právě rozkvetlé dříny. A první květy mandloní se objevují v lokalitě ulice K Mostu. Ovocné stromořadí Blata – Velký Borek si vysloužilo vaše pochvalné reakce a my za ně děkujeme. Ve Smetanově ulici jsme s většinou obyvatel nalezli řešení v záměně původně plánovaných bříz za bíle kvetoucí třešně ptačí. Do parku Brabčov nám 12.března přišli pomoci děti z místních základních škol a v odpoledních hodinách také veřejnost. Obnovený ovocný sad Na Ráji se v posledních březnových dnech proměnil k nepoznání. Fotodokumentaci jednotlivých míst si můžete prohlédnout v záložce lokality. Zbývá nám ještě celý měsíc duben na dokončení veškeré výsadby.

Duben 2024

Využíváme finančních prostředků, uspořených díky nižší vysoutěžené ceně na dodavatele zahradnických prací, a rozšiřuje projektovou dokumentaci o další zelené prvky a plochy. Celkový počet výsadeb se zvyšuje o impozantních 248 dřevin!

Sázíme v ulici Na Průhoně dle nově vytvořené projektové dokumentace tyto dřeviny: Bříza bělokorá 6ks, líska turecká 3ks, okrasná jabloň 3ks, třešeň ptačí 3ks, švestka domácí 3ks, dub letní 7ks, jeřáb obecný 5ks, jeřáb oskeruše 3ks, lípa srdčitá 7ks. Ulice Na Průhoně, je v její jiné části součástí původní projektové dotace. Jde tedy o návaznou výsadbu.

Pokračujeme také v posílení dalších ochranných pásu lesa v lokalitě Na Ráji a za ulicí Strážnická výsadbou celkem 208 kusy dřevin. Sázíme dřeviny vůdčí, dřeviny plášťové, dřeviny sloužící, dřeviny podrostové.

Poslední měsíc našeho projektu je v plném proudu. Práce máme až nad hlavu. Celý duben se nese ve znamení dokončování první i druhé fáze výsadby.

Na jarní měsíce panují letos extrémní sucha a velkou pozornost proto věnujeme také časté závlaze.

O našem projektu postupně vzniká dokument Norských fondů, jehož natáčení se protáhne až do léta, tak aby se mohla nová zeleň předvést „oku kamery“ v plném rozpuku.

Jsme šťastní, že jsme úspěšně dokončili výsadbu každé plánované dřeviny ať v podobě stromu, vícekmenu nebo keře a budeme pokračovat v jejich pravidelné péči. Transformujeme krajinu kolem nás do zelenější podoby, a tato proměna se nám v následujících desetiletích vděčně vrátí v mnoha benefitech.

Přejít nahoru