AKCE

Sázíme s dětmi

12. března se do výsadby stromů v parku ve čtvrti Brabčov zapojili pomocníci z místních základních škol.

Akce pro veřejnost 12. března 2024

K dopolední akci, pořádané pro dvě třídy místních základních škol, jsme rozšířili pozvání na odpolední sázení i pro veřejnost. V parku v čtvrti Brabčov jsme se společně s nadšenými pomocníky pustili do výsadby více než 15 převážně ovocných stromů, které spolu s dalšími nově vysazenými tvoří rozrůstající se ovocný sad přímo v areálu parku. Očekáváme, že nové stromy začnou nést ovoce během 3 až 4 let. Celkem jsme v parku v rámci projektu vysadili 80 stromů.

Závěrečná konference - pozvánka

Náš projekt na rozsáhlou výsadbu zeleně na Mělníku navazuje na úspěšnou iniciativu nazvanou „Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby“ (TENT AIR). Tato aktivita byla zaměřena na monitorování kvality ovzduší v podél trasy Transevropské dopravní sítě Východní a východo-středomořský koridor. TENT AIR byl taktéž financován z prostředků Norských fondů a SFŽP ČR. TENT AIR se chýlí ke konci, proto si dovolujeme pozvat všechny zájemce na závěrečnou konferenci, která se bude konat dne 20.3.2024 od 10 do 14 hodin v Masarykově kulturním domě na Mělníku. Tisková konference k výsledkům projektu proběhne také 20.3.2024 od 14 do 15 hodin tamtéž. Konference se fyzicky zúčastní naši norští partneři ze společnosti Norsk Energi a představí norský model z dat naměřených v projektu, který zobrazuje zdroje znečištění ovzduší v měřených lokalitách.

ZASAĎ STROM ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT

Srdečně vás zveme na setkání spojené se sázením stromů v rámci našeho projektu.

Za čisté ovzduší

Bylo pro nás potěšením strávit odpoledne druhého a třetího května s vámi na Mělníku. Díky našim předchozím výzkumům v rámci projektu TENT AIR, jehož cílem bylo zkoumat čistotu ovzduší ve vašem městě, jsme si byli vědomi problémů spojených se znečišťováním způsobeným lokálními topeništi.

Přejít nahoru