ZA ČISTÉ OVZDUŠÍ

Bylo pro nás potěšením strávit odpoledne druhého a třetího května s vámi na Mělníku. Díky našim předchozím výzkumům v rámci projektu TENT AIR, jehož cílem bylo zkoumat čistotu ovzduší ve vašem městě, jsme si byli vědomi problémů spojených se znečišťováním způsobeným lokálními topeništi.

 

Proto jsme se rozhodli využít této příležitosti a setkat se s vámi, abychom vás seznámili s našimi plánovanými iniciativami na zlepšení kvality ovzduší ve vaší oblasti. Seznámili jsme vás s aktuálně připravovaným projektem města, který obsahuje výsadbu zeleně a také s projektem, který se zabývá problematikou lokálních topenišť. Doprovodný program byl organizován pod vedením Ing. Horáka z VŠB TU Ostrava a zahrnoval edukativní show s názvem „Smokeman zasahuje“. Tato interaktivní show byla zaměřena na osvětlení problémů spojených se znečišťováním ovzduší a představením možných řešení.

 

Těšíme se z vašeho zájmu a účasti na akcích. Věříme, že tato setkání a naše plány nám umožní společně pracovat na dosažení čistšího a zdravějšího ovzduší ve vašem městě. Vaše podpora a angažovanost jsou klíčové pro úspěšnou realizaci našich iniciativ, a jsme vděční za vaši ochotu spolupracovat na tomto důležitém cíli. Děkujeme za vaši důvěru a otevřenost.

Přejít nahoru