VÝZNAM ZELENĚ

Zralý strom má schopnost produkovat dostatek kyslíku pro deset lidí, to má významný pozitivní dopad na životní prostředí. Stromy představují přirozený filtr pro škodlivé látky, neboť absorbují mikroskopické částice znečištěného vzduchu, což má dlouhodobě pozitivní vliv na kvalitu ovzduší. Mezi škodliviny, které stromy zachycují, patří jedovatý přízemní ozón, jemný polétavý prach a další toxické látky, jako jsou oxidy síry, dusíku a oxid uhelnatý.

 

Stromy a rostliny také významně přispívají k lepší kvalitě vzduchu z hlediska lidského zdraví tím, že zvlhčují ovzduší. V letním období vegetace přirozeně ochlazuje okolí účinněji než klimatizační zařízení, a navíc v noci zabraňuje rychlému vyzařování tepla, což má v zimních měsících velký význam. Přítomnost vegetace poblíž budov dokonce snižuje jejich tepelné ztráty o 20 až 50 procent.

 

Zelené plochy a parky nejsou pouze místem pro sport a odpočinek, ale mají také pozitivní vliv na zdraví a psychickou pohodu obyvatel. Zelené prvky v městském prostředí podporují biodiverzitu a poskytují životní prostor drobným živočichům, kterým slouží jako úkryt i zdroj potravy.

Přejít nahoru