LOKALITY

01 ulice Kokořínská

Rozšiřujeme stávající liniovou výsadbu o 11 stromů lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) v extravilánu naší obce. Lípa velkolistá snáší lépe klimatickou změnu, proto je navržena místo naší domácí lípy srdčité. Výsadba podél komunikace číslo 273, je významným přínosem pro celkovou funkčnost tohoto území, zejména z hlediska izolace a ochrany.

 

Přidáním stromů lípy velkolisté ke stávající výsadbě nejen vhodně doplňujeme zelený pás, ale také vytváříme účinnou izolační bariéru, která působí jako ochrana proti nepříznivým vlivům okolního prostředí. Zejména východní strana podél této komunikace představuje odkrytou krajinu bez jakéhokoli ochranného zalesnění a trpí větrnou erozí.

 

Tímto krokem nejen zvyšujme estetickou hodnotu tohoto úseku, ale také se staráme o dlouhodobé a udržitelné zlepšení prostoru z hlediska mikroklimatu.

 

Věděli jste, že se lípy se dožívají až 1 000 let? Léčivé květy poskytují pouze tři druhy lípy – lípa velkolistá, lípa malolistá a lípa obecná.

lípa velkolistá

Realizace

02 ulice Na Průhoně

Úsek silnice Na Průhoně v nezastavěné oblasti doplňujeme 73 stromy. Výsadba je zastoupena 66 ořešáky královskými, 4 hrušněmi obecnými a 3 kaštanovníky jedlými. Přilehlé rozsáhlé celky polí jsou tak odděleny nejen silnicí, ale nově i celistvou zelenou liniovou výsadbou.

 

Tyto konkrétní druhy dřevin byly vybrány s ohledem na harmonii s okolním prostředím a krajinářskou hodnotu.  Ořešáky královské nejenže poskytují krásný stín a jsou ozdobou této oblasti, ale také slouží jako důležitý zdroj potravy pro místní živočichy. Hrušně obecné, svými květy a plody, obohacují biodiverzitu a podporují biotopovou pestrost. Kaštanovníky jedlé jsou nejen okrasné stromy, ale jejich plody, jak napovídá název, jsou jedlé.

 

Tyto stromy hrají klíčovou roli v ochraně před erozí, zadržují vodu v krajině a působí jako filtry pro zlepšení kvality vzduchu a mikroklimatu. Navíc zvyšují biodiverzitu, což napomáhá udržení rovnováhy v místním ekosystému.

 

Je zajímavé poznamenat, že ořešák královský je původem z Malé a Střední Asie a z Himalájí, ale v Evropě se stal zdomácnělým druhem s mnoha využitími. Je jedním z nejčastěji pěstovaných stromů na světě, a to nejen pro své vlašské ořechy, ale i jako ozdobný a stínící strom a medonosná rostlina.

ořešák královský
hrušeň planá
kaštanovník jedlý

Realizace

03 ulice Chloumecká

Liniová výsadba 24 stromů dřínů (Cornus) v extravilánu obce. Dřín obecný je jedinečná dřevina, která je v našem regionu považována za pravý poklad. Jeho unikátní vlastnosti jej předurčily pro osázení naší Chloumecké ulice. Co to dělá dřín obecný tak zvláštním? Jeho krásné květy a výrazné plody, které jsou navíc jedlé, jsou pro nás všechny pravým požitkem. Dřín obecný je v České republice zákonem chráněnou dřevinou, což svědčí o jeho vzácnosti a hodnotě pro naši přírodu.

 

Výsadba těchto 24 stromů dřínů není jen náhodným rozhodnutím. Vybrali jsme tuto specifickou dřevinu, abychom vytvořili dokonalou symbiózu mezi městem a přírodou. Dřínové stromořadí nejen dodává ulici Chloumecká příjemnou atmosféru, ale pomáhá chránit životní prostředí. Stromy dřínů působí jako skvělý filtr pro zlepšení kvality vzduchu, což pozitivně ovlivňuje zdraví obyvatel.

dřín obecný
dřín obecný

Realizace

04 ulice Pod Vrchem

Ostrý svah mezi domy a příjezdovou cestou ke garážím získávává nový, vylepšený vzhled. Místo nesourodé směsi dřevin, z jejich ohrožení pádem mají někteří obyvatelé přilehlých panelových domů obavy, se novou dominantou stává elegantní jednotná výsadba 18 exemplářů šeříku obecného.

Tato krásná rostlina, která dorůstá výšky 6 až 7 metrů, se těší velké oblibě díky svým nádherným květům, příjemné vůni a sytě zeleným listům. Šeřík je pro tuto lokalitu ideální volbou nejen díky své estetické hodnotě, ale také díky své schopnosti pevně zakotvit svah, čímž zajišťuje stabilitu terénu. Navíc se jedná o opadavou dřevinu, která díky svému bohatému olistění dokáže vytvořit v horkých letních dnech příjemný stín a izolaci od slunce a naopak v zimních měsících nebrání průchodu světla a tepla do přilehlých domů.

šeřík obecný

Realizace

05 ulice Na Ráji

Část ulice Na Ráji prošla rekonstrukcí. Těšit se tak můžeme z nových chodníků s nájezdy a záhonů. Jako součást úsilí o zvelebení tohoto prostoru přidáváme 14 elegantních exemplářů dřínu obecného. V rámci této nové výsadby musíme odstranit staré, již proschlé stromy, aby mohl vzniknout prostor pro nového krásného obyvatele.

 

Dřín obecný, náš vybraný strom, je jednou z těch rostlin, které nás svými četnými kvalitami naprosto uchvátí. Jeho jasně žluté, kvetoucí květy jsou jedním z prvních znaků jara a tím dodávají ulici Na Ráji nezapomenutelnou atmosféru. Nejenže jsou tyto květy oku lahodící, ale jsou také cenným zdrojem nektaru pro mnoho užitečných opylovačů, jako jsou včely a motýli.

 

Výsadba 14 dřínů obecných v zastavěné části naší obce nám přináší neocenitelné benefity. Tato zelená alej pomáhá vytvořit harmonické propojení mezi přírodou a urbanistickým prostředím. Zelené prvky v městském prostoru jsou důležité nejen pro estetiku, ale také pro zlepšení kvality vzduchu a mikroklimatu. Stromy dřínů jsou také účinným prostředkem pro snižování hluku a ochranou před zářením slunce, čímž vytvářejí příjemnější a komfortnější prostředí pro všechny obyvatele.

dřín obecný
dřín obecný

Realizace

06 ovocné stromořadí Blata – Velký Borek

Naším cílem je vytvořit kvalitní veřejný prostor a zlepšit životní prostředí v katastrálním území Mělník, podél polní cesty směrem do obce Velký Borek, prostřednictvím výsadby 80 exemplářů různých druhů ovocných stromů. V této rozmanité kolekci naleznete jabloň domácí, třešeň ptačí, višeň obecnou, slivoň domácí, hrušeň obecná a jeřáb oskeruše.

 

Místo pro výsadbu ovocného stromořadí je situováno v nezastavěném území, obklopeném převážně ornou půdou a vinicemi. Jedním z hlavních cílů naší výsadby je zlepšení kvality ovzduší. Naše výsadba ovšem také posiluje biodiverzitu a ekologickou stabilitu, přispívá k vyrovnání teplotních extrémů.

 

Tradiční domácí odrůdy ovocných stromů nejenže vytvářejí životní prostor pro rozmanité druhy živočichů, včetně hmyzu, ptáků a drobných obratlovců, ale také přispívají k bohatství krajinářské mozaiky. Tyto stromy mají schopnost zadržovat vodu v krajině a zabraňují erozi.

 

Celkově se naše výsadba ovocných stromů stane důležitým krokem k vytvoření kvalitního a udržitelného veřejného prostoru, který nás všechny obohatí a přispěje k ochraně životního prostředí.

jabloň obecná
hrušeň obecná
slivoň domácí
jeřáb oskeruše

Realizace

07 ulice Smetanova

Revitalizace uliční výsadby představuje klíčový krok směrem k udržení atraktivního a esteticky působivého prostředí. Dlouhodobým cílem realizovaných projektů obnovy zeleně v našem městě je snaha dosáhnout jednotného charakteru. S tímto záměrem sázíme 50 stromů třešně ptačí (Prunus avium Plena) v ulici Smetanova.

 

Tento středně velký strom má kulovitou a pravidelně rozvětvenou uzavřenou korunu. V dospělém věku může dosáhnout výšky 8 až 12 m. Vejčité tmavě zelené listy se na podzim zbarvují do oranžovožluté barvy. Strom vytváří svazky bílých dvoukvětých květů. Ty jsou 2-3 cm velké a objevují se koncem dubna až začátkem května. Takto rozkvetlá ulice jistě přitáhne pozornost řady obdivovatelů. Plena“ je sterilní, a proto neplodí. Používá se především jako parkový a alejový strom.

 

Celá revitalizace probíhá ve dvou krocích. Nejprve je třeba odstranit staré břízy, u nichž hrozí usychání a spojený pád, což by mohlo ohrozit majetek a bezpečnost občanů. Současně provádíme odstranění ostatních dřevin, které neodpovídají zvolenému jednotnému stylu a vykazují různé deformace z důvodu dlouholeté nevhodné péče.

Sakura tree close up

Realizace

08 ulice K Mostu

Ulice, která se vine pod samým srdcem Mělníka nabízí nádherný výhled na soutok Labe a Vltavy, spolu s krajinou na opačném břehu, je proto oblíbenou trasou pro místní obyvatele i návštěvníky města. Rozhodli jsme se tuto malebnou ulici obohatit o dvanáct stromů mandloní (Prunus amygdalus).

 

Mandloň, původem z oblasti od Malé Asie po Írán a Afghánistán, rozšířila svůj vliv na východ až do Číny a na západ do Středozemí. V současné době se pěstuje v klimaticky vhodných oblastech po celém světě. Poprvé byla pěstována v 17. století na jižní Moravě. Také na území Čech se v minulosti nacházela zejména v Českém středohoří a v Polabí.

 

Mandloň je strom, který se výborně přizpůsobil městským podmínkám. Jeho okouzlující květy, které se v plné kráse rozvíjejí na počátku jara, přitahují pozornost pěších chodců i cyklistů, kteří mohou procházet touto ulicí v doprovodu kvetoucích stromů. Navíc jsou mandloňové stromy listnaté, takže na podzim získávají listy nádherné odstíny červené až oranžové barvy, což dodává ulici K Mostu další estetický rozměr a oživuje celý okolní prostor.

mandloň

Realizace

09 ulice Pražská

Záležitostí naší prioritní péče je zeleně oživit a zpříjemnit některé exponované ulice v centru našeho města, které trpí nedostatečným zeleným prvkem. Bohužel, kvůli stávajícím inženýrským sítím a zástavbě není možné provést klasickou výsadbu stromů přímo do země. V těchto náročných podmínkách jsme spolupracovali s Odborem památkové péče a zkušeným krajinným architektem a našli optimální řešení – rozhodli jsme se pro použití velkoformátových truhlíků.

 

Velkoformátové truhlíky, které jsme zvolili, nám poskytují široké možnosti pro dlouhodobou a úspěšnou výsadbu. Díky nim jsme schopni vysadit vhodné druhy dřevin, které jsou odolné vůči extrémním teplotním rozdílům, typickým pro městské prostředí. To nám zajišťuje, že naše zelené prvky zůstanou krásné, vitální a esteticky přitažlivé i v těch nejnáročnějších podmínkách.

 

Na ulici Pražská, od křižovatky s ulicí Jiráskova po ulici Macharova, jsme zvolili výsadbu 7 stromů odrůdy ruj vlasatá „Young Lady“ a 35 keřů růže Rosa „The Fairy“.

 

Odrůda Ruj Cotinus cog. „Young Lady“ je výjimečná svými květenstvími, které připomínají chlupaté hlavy,  které kvetou na začátku léta. Z tohoto důvodu je také známá jako kouřový strom, protože květenství působí dojmem obláčků dýmu. Tato odrůda je perfektním doplňkem pro tuto lokalitu a zaručuje nádhernou kvetoucí scenérii.

ruj vlasatá
růže mnohokvětá

Realizace

10 ulice Krombholcova a Fibichova

Záležitostí naší prioritní péče je zeleně oživit a zpříjemnit některé exponované ulice v centru našeho města, které trpí nedostatečným zeleným prvkem. Bohužel, kvůli stávajícím inženýrským sítím a zástavbě není možné provést klasickou výsadbu stromů přímo do země. V těchto náročných podmínkách jsme spolupracovali s Odborem památkové péče a zkušeným krajinným architektem a našli optimální řešení – rozhodli jsme se pro použití velkoformátových truhlíků.

 

Velkoformátové truhlíky, které jsme zvolili, nám poskytují široké možnosti pro dlouhodobou a úspěšnou výsadbu. Díky nim jsme schopni vysadit vhodné druhy dřevin, které jsou odolné vůči extrémním teplotním rozdílům, typickým pro městské prostředí. To nám zajišťuje, že naše zelené prvky zůstanou krásné, vitální a esteticky přitažlivé i v těch nejnáročnějších podmínkách.

 

Rostliny umístěné ve velkoformátových truhlících mají podobné čisticí účinky jako jejich protějšky vysazené přímo do země. Listy rostlin v truhlících zachycují a zadržují škodlivé látky a nečistoty, které se nacházejí ve vzduchu. To je zvláště důležité v hustě osídlených městských oblastech, jakými naše ulice jsou.

 

Dalším přínosem zeleně ve velkoformátových truhlících je snižování hladiny hluku. Rostliny fungují jako přírodní zvukové bariéry a absorbují část zvuku z okolí, což pomáhá vytvářet klidnější a příjemnější prostředí pro obyvatele.

 

Zeleň v truhlících také přispívá k vyrovnávání mikroklimatu městských oblastech. Vytváří stín, který snižuje povrchovou teplotu, a tím pomáhá omezit efekt tzv. „městského tepelného ostrova“, kdy se městská centra oteplují rychleji než okolní venkovské oblasti.

 

Kromě ekologických přínosů má zeleň ve velkoformátových truhlících i estetickou hodnotu. Vytváří zelenou architekturu, která oživuje a zkrášluje prostor městské zástavby.

 

Celkově lze konstatovat, že zeleň ve velkoformátových truhlících přináší významné výhody pro městské prostředí a pro nás, obyvatele. Její schopnost čistit vzduch, snižovat hluk a regulovat mikroklima je důležitým krokem k vytváření udržitelnějších a příjemnějších městských prostředí, ve kterých chceme žít a rozvíjet se.

ruj vlasatá
růže mnohokvětá

Realizace

11 park Brabčov

V nově vzniklém parku ve čtvrti Brabčov jsme se rozhodli zasadit 80 stromů, abychom podpořili krásu této oblasti a přispěli k pestrosti a biodiverzitě parkového prostředí. Naším hlavním cílem je udržet harmonii s okolní krajinou a respektovat místní podmínky. Proto jsme pečlivě vybírali stromy, které zapadají do celkového konceptu tohoto výjimečného prostoru a zároveň jsou perfektně adaptované na místní klima a půdní podmínky.

 

Na čele seznamu naleznete nádherné břízy (Betula pendula) s jejich úhlednými bílými kůrami a jemně zavěšenými listy. Břízy symbolizují sílu a obnovu, ať už svým okouzlujícím vzhledem v zimě nebo svěžím zeleným listím na jaře.

 

Následující jsou dubové stromy (Quercus robur), které jsou symbolem trvalosti a stability. Dub je v naší krajině velmi ceněným stromem, který poskytuje útočiště pro mnoho druhů živočichů.

 

V našem parku nechybí ani lípy (Tilia x europea) se svými nádhernými a vonnými květy, které jsou oblíbeným místem pro včely a další opylovače. Lípa má také kulturní význam, neboť byla v minulosti často vysazována u kostelů a veřejných míst pro svou symboliku sjednocení a míru.

 

Snažili jsme se zařadit také ovocné stromy do našeho parku. Jabloně (Malus sylvestris) přinášejí sladká jablka, třešně (Prunus avium) ozdobí park svými květy a rudým ovocem a dříny (Cornus mas) svými červenými plody a dekorativním vzhledem.

 

Nechybí zde ani hrušně (Pyrus), meruňky (Prunus armeniaca), mišpule (Mespilus germanicus) a jeřáb (Sorbus domestica). Švestky (Prunus domestica) a třešně plodící (Prunus avium) doplňují naši ovocnou kolekci a obohacují krajinu svými barevnými plody.

 

A na závěr jsme nezapomněli na dva stromy višní (Prunus), které svými květy oživují park a připomínají nám krásu jara.

 

Věříme, že park Brabčov se stane vyhledávaným cílem, kde si každý najde své oblíbené místo a bude moci relaxovat a obdivovat krásu tohoto prostoru a fantastické výhledy do okolní krajiny.

bříza
dub letní
lípa velkolistá
jabloň obecná
dřín obecný
hrušeň obecná
meruňka
mišpule obecná
jeřáb oskeruše
slivoň domácí

Realizace

12 ovocný sad Na Ráji

Pokud se vydáte ulicí Na Ráji ven z města, po 20 minutách příjemné procházky dorazíte k místnímu hřbitovu. Na severovýchodní straně přilehlého zarostlého prostoru se nabízela jedinečná příležitost k jeho revitalizaci. Prvním krokem bylo pečlivé prořezání starých a suchých stromů, aby bylo místo připraveno pro novou výsadbu.

 

Celkem sázíme 84 stromů a 103 keřů, vytvářejících rozmanitost rostlin s různými barvami a tvary. Tato směs ovocných stromů a okrasných keřů přispívá k pestrosti a estetickému zážitku tohoto místa.

 

Na seznamu našich výsadeb vynikají jabloně letní (Malus domestica), které nás potěší sladkými a šťavnatými plody na začátku léta. Tyto odrůdy jabloní jsou oblíbeny pro svou chutnost a široké využití.

 

Hrušně (Pyrus communis ssp.) přidávají do ovocného mixu tohoto sadu své sladké a šťavnaté hrušky, které jsou ceněny pro svou chuť a všestrannost.

 

Pro exotičtější nádech v sadu jsme zahrnuli moruše (Morus ssp.), jejichž plody jsou lahodné a bohaté na vitamíny. Mandloň (Prunus amygdalus) okouzluje svými květy a nabízí lahodné mandle. Lísky obecné (Corylus avellana ssp.) jsou tradiční součástí našich sadů, díky svým oříškům.

 

Jeřabiny (Sorbus aucuparia) tvoří výraznou a atraktivní část sadu s červenými plody a elegantními listy. Dříny (Cornus mas) svým výrazným žlutým plodem dodávají parku Na Ráji nový rozměr. Trnky (Prunus spinosa) představují ozdobné keře s bílými květy a plody, které lze využít k výrobě trnkovice nebo džemu.

 

Zařadili jsme také jeřáby oskeruše (Sorbus domestica), které jsou vzácnou odrůdou v našem regionu a vyznačují se drobnými oranžovými plody s mnoha využitími.

 

Poslední na seznamu je růže galská (Rosa gallica), která byla vybrána pro své krásné květy a romantickou vůni.

 

Výsledkem naší práce je nově revitalizovaný ovocný sad Na Ráji, který slouží jako jedinečné místo pro procházky a odpočinek. Zároveň přispívá k ochraně biodiverzity a estetickému zkrášlení tohoto krajinářského prostoru. Park Na Ráji má klíčový vliv na čistotu vzduchu a místní mikroklima, což přináší ekologické a zdravotní výhody pro jeho okolí.

jabloň obecná
hrušeň obecná
moruše
mandloň
líska obecná
jeřáb ptačí
dřín obecný
trnka obecná
jeřáb oskeruše
růže galská

Realizace

13 Chloumek

V extravilánu naší obce jsme zvolili výsadbu liniové izolační zeleně s důrazem na pestrost druhového zastoupení. Udržení rozmanitosti rostlinných druhů má pro nás klíčový význam, neboť tento osvědčený a přírodní přístup zaručuje nejlepší životaschopnost a odolnost zelených prvků.

 

Jedním z našich dalších kroků k ochraně ovzduší je doplnění ochranného pásu lesa výsadbou 16 stromů a 192 keřů s ohledem na jejich schopnost zahustit okraj lesa tak aby ochránil méně odolné vysoké  stromové patro lesa. Volba padla na habry obecné (Carpinus betulus) a duby zimní (Quercus petrea) jako robustní stromy, které přispívají k zachování stability a vyváženého prostředí.

 

Dále jsme zvolili jabloně lesní (Malus sylvestris),  třešně (Prunus avium), višně křovité (Prunus frutikosa) a višně turecké (Prunus mahaleb), které nás v jarních měsících těší svým květem.

 

Jeřáby ptačí (Sorbus aucuparia) s červenými plody a dříny (Cornus mas) s výraznými žlutými plody přináší další estetickou a ekologickou hodnotu do našeho ochranného pásu lesa.

 

Svída krvavá (Cornus sanguinea) a brslen (Euonymus verrucosus) taktéž přispívají k pestrosti a barevnému zážitku.

 

Zimolezy (Lonicera xylosteum) a trnky (Prunus spinosa) slouží jako krásné a praktické živé mechanismy chránící drobné ptactvo.

 

Rybíz alpínský (Ribes alpinum), šípkové růže (Rosa canina) a růže bedrníkolisté (Rosa pimpinelifolia) jsou kvetoucí keře, které jsou oblíbeným místem pro hmyz a další opylovače.

 

Kalina (Viburnum opulus) a angrešty (Ribes uva-crispa) slouží jako další atraktivní keře s plody, které lákají ptáky a další živočichy.

 

Těší nás, že tímto způsobem rozšiřujeme ochranný pás lesa a přispíváme k čistotě vzduchu a biodiverzitě v naší obci. Společně pracujeme na udržitelném a zeleném prostředí, které je prospěšné pro nás i pro budoucí generace.

habr obecný
dub letní
jeřáb ptačí
dřín obecný
trnka obecná

Realizace

DOSADBA

Tato záložka vznikla až v průběhu jara 2024. Tedy v době, kdy je většina zeleně vysázena a přechází se do fáze údržbových prací. Rozhodli jsme se využít finančních prostředků, uspořených díky nižší vysoutěžené ceně na dodavatele zahradnických prací, a rozšiřuje projektovou dokumentaci o další zelené prvky a plochy.

 

Sázíme v ulici Na Průhoně dle nově vytvořené projektové dokumentace tyto dřeviny: Bříza bělokorá 6ks, líska turecká 3ks, okrasná jabloň 3ks, třešeň ptačí 3ks, švestka domácí 3ks, dub letní 7ks, jeřáb obecný 5ks, jeřáb oskeruše 3ks, lípa srdčitá 7ks. Ulice Na Průhoně, je v její jiné části součástí původní projektové dotace. Jde tedy o návaznou výsadbu.

 

Pokračujeme také v posílení dalších ochranných pásu lesa v lokalitě Na Ráji a za ulicí Strážnická výsadbou celkem 208 kusy dřevin. Sázíme dřeviny vůdčí, dřeviny plášťové, dřeviny sloužící, dřeviny podrostové.

Přejít nahoru