VÝSADBA

Před zahájením zpracování podkladové projektové dokumentace jsme pečlivě vybírali vhodná místa ve spolupráci se zástupci města, odborníky na ochranu ovzduší a odborníky v oblasti krajinné architektury. Byli jsme také v úzkém kontaktu s pracovním týmem SFŽP ČR. Těšili jsme se z úzké spolupráce se zkušenými odborníky na výsadbu a péči o zeleň, kteří přinesli své dlouhodobé zkušenosti do projektu. Naše rozhodnutí o výběru lokalit bylo založeno na výsledcích mobilního měření ovzduší projektu TENT AIR, které posloužilo jako vědecký podklad pro praktickou implementaci opatření směřujících ke zlepšení kvality ovzduší.

 

Hlavním cílem našeho projektu je zásadní zlepšení kvality ovzduší a celkového životního prostředí. Pro tento účel jsme zvolili osvědčený systém ochranné zeleně, složený z různých komponent, jež vzájemně spolupracují. Mezi tyto komponenty patří sídelní vegetační linie, urbanistické zelené plochy, krajinné vegetační linie a plochy. Při výběru stromů jsme zohlednili optimální velikost pro výsadbu, aby bylo zajištěno nejlepší uchycení. Druhová kompozice stromů byla pečlivě vybrána ve spolupráci se stávající zelení a s ohledem na vhodnost výsadby a požadovaný estetický efekt.

 

Během každé výsadby stromů a keřů provádíme důležité úpravy půdy a doplňujeme počáteční hnojení, což výrazně posiluje jejich růst. Instalujeme opěrné kůly a zajišťujeme odpovídající zavlažování. V případě potřeby chráníme nově vysazené stromy před poškozením ze strany zvěře.

 

Celkem osazujeme 13 lokalit, z toho výsadba doprovodné liniové zeleně probíhá v osmi ulicích, instalace zeleně v truhlících je realizována ve třech ulicích a výsadba zelených ploch probíhá ve dvou lokalitách. Současně posilujeme ochranný plášť lesa v lokalitě Chloumek.

Přejít nahoru