MĚLNÍK SÁZÍ NA KVALITU OVZDUŠÍ

Představitelé města jsou si vědomi, že kvalita ovzduší definuje hodnotu místa, kde žijí. Proto cílevědomě využívají finančních pobídek se zaměřením na zlepšení čistoty ovzduší. V současné době jsou zapojeni hned do tří projektů Norských fondů:

 

  • „VLIV DOPRAVY NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V RÁMCI TRASY TEN-T ÚSTÍ NAD LABEM – MĚLNÍK – ZDIBY“, zkráceně TENT AIR.Tento projekt se zaměřuje na monitorování dopravy a jejího vlivu na kvalitu ovzduší, přičemž přináší konkrétní návrhy opatření pro zlepšení čistoty ovzduší, která budou zahrnuta do akčního plánu města.
  • „CLEAN AIR, SENZORY PRO MĚLNÍK“, se soustředí na monitoring kvality ovzduší s důrazem na problémy spojené s vytápěním v domácnostech, konkrétně na tzv. lokální topeniště. Tento projekt umožní městu lépe sledovat oblasti, které jsou nejvíce postižené emisemi z komínů a reagovat na ně informovaným způsobem.

Věříme, že tyto projekty přinesou obyvatelům Mělníku čistší vzduch a dlouhodobě udržitelnější životní prostředí. Město Mělník se díky svému aktivnímu přístupu stává inspirativním příkladem v oblasti ochrany kvality ovzduší a tvorbě lepšího prostředí pro své obyvatele.

 

Pro další informace kontaktujte koordinátora projektu Daniela Glasera na tel: 605 339 803

Přejít nahoru