SÁZÍME STROMY PRO DALŠÍ GENERACE

Život v Mělníku nám nabízí mnoho výhod spojených s bydlením v plně vybaveném maloměstě, které je obklopené nádhernou přírodou. Vědomi si toho, že kvalitní bydlení a kompletní občanská vybavenost nejsou jedinými atributy, které naše město poskytuje, vnímáme také zelené ulice a dostatečně velké zelené plochy pro volnočasové aktivity jako neocenitelný přínos.

 

S radostí vám proto oznamujeme, že nám byla přidělena velkorysá dotace ve výši 10 168 730 Kč. Díky této finanční injekci budeme schopni realizovat projekt „Realizace zelených opatření na ochranu kvality ovzduší ve městě Mělník – 1. etapa.“ Tento ambiciózní projekt je podpořen Finančním mechanismem Norska pro období 2014–2021 a Státním fondem životního prostředí ČR.

 

V rámci tohoto projektu vysadíme přes 470 nových stromů a 360 keřů na třinácti pečlivě vybraných lokalitách. Výsadba doprovodné liniové zeleně se uskuteční na deseti místech, a také máme připraveny plány na výsadbu zelených ploch. Konkrétně jde o obsáhlou výsadbu stromů v nově vzniklém parku Brabčov a rekultivace ovocného sadu Na Ráji. Současně se snažíme posílit ochranný plášť lesa v oblasti Chloumek.

 

Z městské výsadby se můžete těšit na rekultivaci svahu v ulici Pod Vrchem, kde jsme se rozhodli pro výsadbu vonných šeříků. V části ulice Na Ráji přibyde 14 elegantních dřínů, nové břízy zkrášlí ulici Smetanova, a mandloně najdou své místo v ulici K Mostu.

 

Mimo město, v extravilánu, doplňujeme liniovou výsadbu na ulici Kokořínská o lípy velkolisté. Ulice Na Průhoně přivítá 73 nových stromů, především ořešáků, a ulici Chloumeckou obohatí 24 dřínů.

 

Celý proces realizace musí být dokončen do konce dubna příštího roku, a tak se nás čeká náročné, ale ohromně inspirativní období. Budeme vděční za vaši spolupráci a pochopení během období, kdy budou některá místa kvůli úpravám a výsadbě dočasně omezena. Společně máme šanci projekt úspěšně dokončit včas.

 

Význam zeleně je neuvěřitelně široký. Kromě estetického dojmu, který potěší naše smysly, má zeleň ve městě mnoho dalších pozitivních dopadů. Přirozeně filtruje škodlivé částice a látky z ovzduší, produkuje kyslík, slouží jako přirozený tlumič hluku, vytváří příjemné mikroklima stínem, zadržuje vodu a poskytuje útočiště a potravu pro mnoho živočichů.

 

Stromy představují také přirozené a účinné klimatizační prvky, které nepotřebují žádný elektrický pohon. Stačí jim naše péče, dostatek prostoru pro kořeny a v prvních letech života pravidelná zálivka. Stromy vytvářejí tzv. malý okruh vody – vlhkost proudí do listů, kde se odpařuje a zlepšuje okolní klima. Abychom mohli využít stromy jako účinné klimatizační jednotky, musí být dostatečně vzrostlé, a to trvá několik desetiletí. Proto je klíčové začít s jejich výsadbou již nyní, abychom zajistili příjemné a udržitelné prostředí i pro budoucí generace.

 

Všechny detaily ohledně výsadby a průběhu samotného procesu můžete sledovat na našem webu, který budeme v průběhu realizace projektu pravidelně aktualizovat.

 

Radim Slezák, PR koordinátor projektu

Přejít nahoru