Velký projekt výsadby na Mělníku dokončen!

Získali jsme více než 10 milionů Kč z celkově rozdělovaných 48,9 milionů Kč poskytovaných Norskými fondy. Jsme jedním z pouhých pěti podpořených projektů v celé republice! Náš projekt má za cíl nejen město zkrášlit, ale zejména v dlouhodobějším horizontu pozitivně přispět k absorpci škodlivých látek z ovzduší.

 

Mezi škodliviny, které zeleň zachycuje, patří jedovatý přízemní ozón, jemný polétavý prach a další toxické látky, jako jsou oxidy síry, dusíku a oxid uhelnatý.

 

Během intenzivní práce trvající 11 měsíců jsme vysadili více než 1 000 dřevin, převážně stromů na 16 lokalitách v centrální, ale i v okrajových částech města.

 

Také jsme získali přes 200 000 Kč na pořízení techniky pro údržbu zeleně, 30 kusů berliček pro dravce a oplocení výsadby.

 

Norské fondy ocenily naše úsilí při zlepšování kvality ovzduší a rozhodly se natočit dokument, který bude sloužit jako inspirace pro další obce a města. Jsme za tuto příležitost velmi vděční!

 

Avšak to, co nás skutečně těší, jsou ekosystémové služby, které nová zeleň přinese krajině i místním obyvatelům každý den, po celá další desetiletí jako jsou například:

  • pohlcování oxidu uhličitého a produkce kyslíku
  • pohlcování hluku
  • zachytávání prachu a na něj navázané zdraví nebezpečné látky
  • zachytávání vzdušné vlhkosti
  • zadržování vody v půdě a krajině
  • tvorba stínu
  • zlepšení mikroklimatu a snižování lokální teploty
  • ochrana půdy před větrnou a vodní erozí
  • vracení krajinných struktur do zemědělské krajiny

Zeleň je také důležitou potravou pro hmyz, ptáky i další živočichy, zároveň jim poskytuje domov a útočiště.

 

Nám lidem poskytuje prostor pro hry a relaxaci. Má psychologický a zdravotní význam.  Snižuje hladinu stresu, agresivitu, zvyšuje schopnost koncentrace, působí proti depresím, podporuje regeneraci organismu.

 

Jaké jsou zdroje znečištění ovzduší? Jaké látky do ovzduší vypouštějí a jak tyto látky ovlivňují naše zdraví? Jak se (ne)chovat v období se zhoršenou kvalitou ovzduší? Jak předcházet znečištění ovzduší? Odpovědi na tyto otázky a další zajímavé informace naleznete například:

 

Videa o znečištění ovzduší z dopravy a lokálních zdrojů:

Přejít nahoru