Zelené skvosty Mělníka: Stromy, které oživují městské ulice

Při přípravě na realizaci projektu „Realizace zelených opatření na ochranu kvality ovzduší města Mělník 1. etapa“ jsem prošel ulicemi a okolím Mělníka a nemohl jsem si nevšimnout, jak je zde věnována značná pozornost péči o zeleň. Je evidentní, že koncepční rozvoj městské zeleně je výsledkem pečlivé a odborné práce trvající desítky let.

 

Výběr vhodných stromů pro městské ulice je složitý úkol, který vyžaduje zohlednění mnoha faktorů. Je třeba zohlednit architekturu okolní zástavby, celkový prostor v daném místě, výšku okolních budov, velikost stromů v dospělosti, tvar a hustotu jejich koruny, půdní nároky, odolnost proti mrazu a vysokým teplotám. Promyšlený přístup k výsadbě zaručuje dlouhodobý a úspěšný růst a prosperitu stromů a dodává každé ulici svůj vlastní, unikátní charakter. Stromy často definují atmosféru městských ulic a zanechávají v paměti obyvatel a četných návštěvníků nezapomenutelný dojem. Například ulice Fričova vyniká v jarních měsících díky růžově kvetoucím třešním sakurám.

 

Během mého průzkumu jsem byl ohromen vzrostlými katalpami trubačovitými v ulici Kpt. Jaroše, které se pyšní svými velkými listy. Zvlášť působivý je pohled na tuto ulici, která se nachází ve svahu a umožňuje nám pozorovat tyto neobvyklé stromy zespodu.

 

Dalším příkladem je výsadba menších dřevin muchovníku stromového v ulici Sportovní.  Vydařeně byla řešena izolace ulice Macharova, kde středová, dostatečně široká část umožnila výsadbu majestátních 20 metrů vysokých platanů javorolistých. Ulice 17. listopadu je ozdobena subtilními exempláři svitelu latnatého, který v letních měsících zdobí růžová květenství.

 

Nedaleko Náměstí Míru, v západní části ulice Smetanova, můžete vidět jednotnou výsadbu bříz bělokorých. Tyto vysoké, ale přitom vzdušné stromy s nádhernou bílo-černou kresbou kmenů dokonale ladí s místním urbanistickým stylem a podtrhují jeho jedinečnost. Východní část této ulice je však ještě potřeba sjednotit v rámci tohoto stylu. Tento úkol si vzali krajinářští architekti v rámci našeho projektu. Bohužel se nevyhneme kácení stávajících stromů, které jsou buď staré, nebo neudržované nebo naopak zastřihované do nevhodných tvarů, které stromům nesvědčí, a oku také nelahodí.

 

Příkrý svah ulice Pod Vrchem také prochází výraznými změnami. Některé přerostlé a nebezpečné stromy budou odstraněny a nahrazeny jednotnou výsadbou šeříku obecného. Tato 6-7 metrů vysoká dřevina je ideální pro strmý terén, ve kterém se nejen dobře udrží, ale naopak svah pomůže zpevnit. Na jaře krásně kvete a v zimě, díky opadavým listům, propouští sluneční svit na přilehlou zástavbu, kterou v letních měsících chrání nepropustnou hradbou listí.

 

Bez efektivní komunikace to nejde, a proto plánujeme setkání s obyvateli obou těchto ulic, kde plánujeme změny, abychom mohli vysvětlit náš záměr a diskutovat o něm. Věříme, že budeme moci počítat s pochopením většiny obyvatel a že jim náš záměr přinese do jejich ulic benefity, kterými vhodně zvolené dřeviny bezesporu jsou.

 

Radim Slezák, PR projektu

Jednotná výsadba

17.listopadu
Macharova
Sportovní

Nejednotná výsadba

Pod Vrchem
Pod Vrchem
Smetanova
Smetanova
Přejít nahoru